Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Opieka na dziecko w trakcie urlopu wypoczynkowego, a zasiłek opiekuńczy

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 33
40

Czy w trakcie urlopu mogę wziąć opiekę na chore dziecko d 8 lat i czy opieka ta przerwie urlop wypoczynkowy tak jak zwolnienie lekarskie na mnie, i czy będzie płatna?

Odpowiedź

Jeżeli pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w związku z urlopem wypoczynkowym, to zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Także opieka nad chorym dzieckiem nie skutkuje przerwaniem urlopu wypoczynkowego, a co za tym idzie zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nie przesuwa na późniejszy czas urlopu, który pokrywa się z dniami objętymi tym zwolnieniem.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad m.in. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadkach wymienionych w ustawie, jak i chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat.
Zatem, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad chorym dzieckiem. 
Podkreślić trzeba, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. 
Wobec powyższego, w sytuacji gdy pracownik nie może świadczyć pracy w związku z koniecznością opieki m.in. nad chorym dzieckiem, przysługuje świadczenie pieniężne w postaci zasiłku opiekuńczego. 
Jeśli, więc w okresie sprawowania opieki nad chorym dzieckiem pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, to nie przysługuje temu pracownikowi praco do zasiłku opiekuńczego. 
Zasiłek opiekuńczy jest dla pracowników świadczeniem pieniężnym z ubezpieczenia społecznego wypłacanym zamiast wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik nie może świadczyć pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki dziecku lub innemu członkowi rodziny. Oznacza to, że pracownik nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego, jeśli w okresie osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem/członkiem rodziny zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Jednakże, podkreślić trzeba, że pracownik który nie zachowuje prawa do wynagrodzenia na czas opieki nad chorym dzieckiem, ma prawo do zasiłku opiekuńczego.
Natomiast przerwanie urlopu wypoczynkowego i odebranie niewykorzystanej części urlopu w terminie późniejszym może nastąpić z poniższych powodów: 

  • czasowej niezdolności do pracy w...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę