Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obecnie realizowany jest program, na podstawie którego na drugie i każde kolejne dziecko do 18. roku życia wypłacane jest 500 zł miesięcznie 
– niezależnie od dochodów rodziny, a na dziecko pierwsze lub jedyne świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego. Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+zostanie rozszerzony także na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego.

Po rozszerzeniu programu świadczen...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź