Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wynagrodzenia są u nas wypłacane 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Od kiedy należy stosować nową stopę składki na ubezpieczenie wypadkowe - od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu za marzec, czy w maju za kwiecień?

ODPOWIEDŹ

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w nowej wysokości obowiązującej od 1 kwietnia 2018 r. należy zastosować do podstaw wymiaru wykazywanych w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień, składanych do 15 maja. A w nich rozliczane będą wynagrodzenia wypłacone w kwietniu, należne za marzec.

UZASADNIENIE

Stopa procentowa składki wypadkowej nie jest jednolita i jednakowa dla wszystkich płatników. Jest ona zróżnicowana, w zależności od kilku czynników takich jak liczba osób ubezpieczonych, przynależność do danej grupy działalności według PKD. Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na rok składkowy obejmujący okres od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca roku następnego.

W dokumentach rozliczeniowych do ZUS za dany miesiąc wykazuje się przychody stanowiące podstawę wymiaru składek, wypłacone w tym miesiącu ubezpieczonemu (przedstawione do jego dyspozycji). Nie ma znaczenia za jaki okres przysługują.

Oznacza to, że wynagrodzenia wypłacone za marzec w kwietniu stanowią kwietniowy przychód ze stosunku pracy, a tym samym podstawę wymiaru składek należnych za kwiecień. Ponieważ składka wypadkowa w nowej wysokości obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r., należy ją zastosować do tychże składek tj. należnych za kwiecień.

WAŻ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.