Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obowiązkowe składki ZUS od umów zlecenia zawartych na dłużej niż miesiąc

Artykuły | 27 listopada 2020 | NR 36
0 845

Fundacja zawarła umowę zlecenia na realizację projektu w okresie od 1 lipca do 10 października br. Kwota brutto to 4000 zł (osoba ta nie jest nigdzie zatrudniona na umowę o pracę). Następnie, zawarła drugą umowę zlecenia doraźnego na realizację innego projektu, w okresie od 01 września do 20 listopada br. Kwota brutto to 1200 zł. Czy w obydwu wypadkach należy naliczyć składki na ubezpieczenie społeczne?

Odpowiedź

W przypadku umów zlecenia zawartych na okres dłuższy niż jede...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź