Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę niewielka cukiernię, w której zatrudnionych są 4 ekspedientki. W okresie epidemii cukiernia działa, ponieważ jej zamknięcie spowodowałoby konieczność zwolnienia wszystkich pracowników. Czy muszę ekspedientkom zapewnić maseczki i środki dezynfekujące, skoro mają zamontowane specjalne szyby? Czy mogą one odmówić pracy? 

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez m.in. stosowanie takich zabezpieczeń, które w danych warunkach są dostępne. W okresie epidemii zaleca się stosowanie m.in. rękawiczek, ale te powinny być już wcześniej stosowane w handlu, maseczki i środki dezynfekujące.  Zatem  nie spełnienie tego warunku może stanowić ciężkie naruszenia praw pracowniczych. 

Uzasadnienie 

Pracodawca jest obowiązany zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przejawiać się to powinno m.in. poprzez:

organizowanie pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawanie polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonanie tych poleceń;

reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środki podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.