Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku kalendarzowym. Począwszy od 1 stycznia 2023 r., wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3490 zł brutto, natomiast stawka godzinowa nie będzie mogła być niższa niż 22,80 zł. To jednak nie jedyne zmiany, jakie czekają nas w przyszłym roku. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie roku wrośnie ponownie. Otóż od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł.

Na kwotę minimalnego wyn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź