Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

7 stycznia 2020

NR 25 (Styczeń 2020)

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek w 2020 roku

131

W bieżącym roku, wbrew zapowiedziom, utrzymany został limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a jego wysokość została ogłoszona w Monitorze Polskim i wyniesie 156 810 zł.

W 2020 r. nadal obowiązuje ograniczenie wymiary obowiązkowych i dobrowolnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, do kwoty 30-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Po przekroczeniu  tego limitu aż do końca roku kalendarzowego osoba ubezpieczona opłaca tylko składkę chorobową. Natomiast płatnik składek opłaca za nią składkę wypadkową, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę