Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W ustawie z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 dokonano nowelizacji między innymi ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Są to dwie dość istotne nowelizacje z perspektywy pracodawców. Pierwsza obejmuje przede wszystkim przyznanie inspekcji pracy dodatkowych zadań związanych z kontrolowaniem pracodawców w ramach PPK w tym kontrolowania tzw. zniechęcania do uczestnictwa w PPK. Nowelizacja samej ustawy o PPK to między innymi możliwość szybszego zapisania do PPK oraz nowe przepisy dotyczące nienależnie potrąconych wpłat do PPK.

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie dokonano również nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), przepisy w ramach PPE wchodzą w życie co do zasady od pierwszego lipca 2022 roku. W związku z tym pracodawcy po ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź