Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia

28 kwietnia 2020

Kiedy można zwolnić bez wypowiedzenia pracownika długotrwale chorującego

155

Pracownik jest rencistą. Od wielu miesięcy choruje i upłynął mu już okres zasiłkowy 182 dni. Pracownik dostarcza dalsze zwolnienia lekarskie. Czy i kiedy możemy go zwolnić?

Tak, można zwolnić pracownika bez okresu wypowiedzenia, jeżeli już upłynął okres zasiłkowy, a niezdolność do pracy nadal trwa.

UZASADNIENIE

Jednym z trybów rozwiązania umowy o pracę jest rozwiązanie przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia m.in. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
Pracownik wyczerpał już cały okres zasiłkowy wynoszący 182 dni i nadal jest chory. Ze względu na to, że jako oso...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.