Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 stycznia 1970

Jakim ubezpieczeniom podlega pracownik na urlopie wychowawczym prowadzący działalność gospodarczą

185

Osoba rozpoczęła działalność gospodarczą 2 grudnia 2013 roku. W dniu 4 stycznia 2016 r. podjęła pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i z tej umowy była na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim do 25 grudnia 2017 r. tj. do dnia śmierci pracodawcy. W dniu 15 grudnia 2017 r. podjęła zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (ciągle prowadzić działalność), a od 8 stycznia 2018 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Czy z działalności musi płacić pełne składki, czy tylko zdrowotną jak w trakcie macierzyńskiego?

ODPOWIEDŹ

Tak, osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu z racji działalności gospodarczej, a nie z tytułu urlopu wychowawczego.

UZASADNIENIE

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyñski albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyñskiego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jednak w stosunku do osób na wychowawczym zastrzeżono, że podlegają ubezpieczeniom z tytułu tego urlopu tylko wówczas, jeœli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym jest prowadzona pozarolnicza działalność, to osoba nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Podlega natomiast obowiązkowo tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia działalności.

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym zobowiązana jest poinformować płatnika składek o posiadaniu innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Wówczas pracodawca jako płatnik nie bêdzie naliczał za nią powyższych składek w raportach RCA.

Podobnie przedstawia się sytuacja jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podleg...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.