Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jakie okresy niezdolności do pracy spowodowane chorobą należy wliczać do okresu zasiłkowego

Artykuły | 27 września 2019 | NR 22
454

Pracownica była na zwolnieniu lekarskim z przerwami. Absencja chorobowa spowodowana była różnymi chorobami. Jakie okresy należy wliczać do 182 dni okresu zasiłkowego? Czy po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia lekarskiego pracownica może przejść na zasiłek rehabilitacyjny?

Odpowiedź

Zasiłek chorobowy przysługuje przez czas trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Do tego okresu należy uwzględnić każdy dzień zwolnienia lekarskiego wraz z dniami wolnymi od pracy. Jeżeli w chorobowym powstają przerwy, to do jednego okresu zasiłkowego wlicza się również okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni. Jednakże, okres zasiłkowy należy liczyć od początku, jeśli kolejne zwolnienia lekarskie spowodowane były różnymi chorobami, 
a między nimi wystąpiła przerwa – nawet jednodniowa – w której pracownica był zdolna do pracy.
Po wykorzystaniu 182 dni niezdolności do pracy pracownica może przejść na świadczenie rehabilitacyjne, pod warunkiem że stan zdrowia po rehabilitacji będzie rokował na powrót do pracy. Żeby pracownica zachowała ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.

Uzasadnienie

Ubezpieczonemu pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego przysługuje zasiłek chorobowy.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. 
Okres zasiłkowy trwa 182 dni i obejmuje wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy z powodu choroby. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach tzw oczekiwania.
Co do zasady, ubezpieczony obowiązkowo nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, a ubezpieczony dobrowolnie – po upływie 90 dni tego ubezpieczenia. Jest to okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy.
Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają min. pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Pracownik ten nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. 
Powyższe uregulowania stanowią jak należy liczyć dany okres zasiłkowy i kiedy trzeba okres zasiłkowy liczyć od początku jako nowy okres zasiłkowy oraz kiedy daną niezdolność do pracy wliczyć do „poprzedniego” okresu zasiłkowego.
Przez „nieprzerwaną niezdolność do pracy” należy rozumieć jeden okres niezdolności do pracy, spowodowany tą samą chorobą lub różnymi chorobami, jeżeli nie występuje między nimi przerwa, a to oznacza, że pracownik jest niezdolny do pracy „bez przerwy” tj. nie przepracował nawet jednego dnia pomiędzy zwolnieniami lekarskimi.
Natomiast jeśli między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy, spowodowanymi różnymi chorobami, wystąpi choćby jeden dzień przerwy, tj. pracownik przepracował chociaż jeden dzień, to okres zasiłkowy liczy się od nowa.
Jeśli jednak niezdolność do pracy trwa bez przerwy (jest nieprzerwana) – to wszystkie dni tej niezdolności wlicza się w całości do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na to, czy spowodowane zostały tą samą, czy inną chorobą.
Zatem, okres zasiłkowy liczony jest na nowo wówczas, gdy zachodzi jedna ze wskazanych niżej okoliczności:
a) niezdolność do pracy, która wystąpiła po przerwie (minimum jednodniowej) zostanie spowodowana inną chorobą, niż poprzedni okres niezdolności do pracy,
b) przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy spowodowana tą samą chorobą przekroczy 60 dni.
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 kodeksu pracy i zasiłek chorobowy w myśl art.12 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek min. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Przykład
Pracownica chorowała od 21 stycznia 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. (138 dni) w związku z urazem kolana. 
Dnia 8 czerwca pracownica przyszła do pracy, a od 9 czerwca 2019 roku ponownie poszła na zwolnienie lekarskie, które wystawił ginekolog z kodem B. 
Zatem, niezdolność do pracy pracownicy spowodowana by
...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.