Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

1 grudnia 2018

Jaką drogą przekazywać pensje pracownikom od 1 stycznia 2019 roku

210

Prowadzę małą firmę i zatrudniam 2 pracowników, którym wypłacam wynagrodzenia w gotówce, ostatniego dnia każdego miesiąca. Czy to prawda, że od 1 stycznia 2019 r. będę musiał dokonywać płatności na konta bankowe? Czy mam obowiązek żądać od pracowników numerów rachunków?

ODPOWIEDŹ

Od 1 stycznia 2019 r. pracownicy nadal będą mogli otrzymywać pieniądze bezpośrednio, do ręki, ale powinni złożyć u pracodawcy wniosek o taki sposób spełniania wynagrodzeń.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie, która przejawia się m.in. poprzez wyznaczenie przez pracodawcę stałego terminu oraz miejsca wypłat. Ponadto, wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w formie pieniężnej, a częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Obecnie, obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Zatem, domyślnym sposobem realizowania wynagrodzeń jest odbiór w gotówce np. w kasie firmy, czy dziale płacowym, a jeśli dla pracownika lub pracodawcy dogodniejsze byłyby przelewy, pracownik musi złożyć pisemną zgodę, dyspozycję w tej sprawie.

W dobie transakcji bezgotówkowych, które dominują w obrocie gospodarczym, taki system wydaje się archaiczny. Już teraz w wielu firmach wypłaty są dokonywane za pośrednictwem banku.

Dostrzeżono potrzebę dostosowania przepisów kodeksu pracy do realiów, stąd zmiany od nowego roku. Według nowych zasad, wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

WAŻNE: Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca zyska prawo żądania od pracownika podania rachunku bankowego.

Tych, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, pracodawca, w terminie do 22 s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.