Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia

7 października 2020

Jak ustalać świadczenie urlopowe po czasowym zmniejszeniu etatu z powodu koronawirusa

58

Zawarliśmy porozumienie z pracownikami o zmniejszeniu im etatów o 20%. Część z nich była objęta tym rozwiązaniem od początku maja do końca sierpnia, a pozostali – od lipca do końca listopada br. Jak w związku z tym obliczać wysokość przysługujących im świadczeń urlopowych, które nadal wypłacamy, mimo możliwości zawieszenia ich wypłat?

Wysokość świadczenia urlopowego musi być określona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, jakim pracownicy są objęci w dniu ustalania świadczenia. 

UZASADNIENIE

Pracodawca zatrudniający na 1 stycznia danego roku kalendarzowego mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty może zdecydować o wypłacaniu świadczeń urlopowych (art. 3 ust. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dalej: ustawa zfśs). 

W takim przypadku dokonuje wypłaty raz w roku tym pracownikom, którzy wykorzystają w danym roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Realizuje ten obowiązek nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego (art. 3 ust. 5-5a ustawy zfśs). 

Dotyczy to także okresu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, jeśli pracodawca nie korzysta z zawieszenia wypłat. Ma do tego prawo na podstawie art. 15ge ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawy). Musi jednak spełniać warunek spadku obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 specustawy lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o jakim mowa w art. 15gb ust. 2 specustawy. 

WAŻNE: Pracodawca może zawiesić wypłatę świadczeń urlopowych maksymalnie do końca okresu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. 

Specustawa pozwala także pracodawcy obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy o maksymalnie o 20% i nie więcej niż do 1/2 etatu na mocy porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi, a gdy ich u niego nie ma – z przedstawicielami pracowników (art. 15g i art. 15gb specustawy). 

Taki ruch obniża...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.