Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

1 kwietnia 2018

Jak urlopy związane z rodzicielstwem wpływają na urlop wypoczynkowy

0 820

Pracownica jest zatrudniona od 3 marca 2014 roku. Od 13 sierpnia 2014 roku do 10 lutego 2015 roku przebywała na urlopie macierzyńskim, od 11 lutego 2015 roku do 11 sierpnia 2015 roku na urlopie rodzicielskim. Od 12 sierpnia 2015 roku do 11 lipca 2018 roku będzie ma urlopie wychowawczym. W tym czasie pobiera zasiłek wychowawczy, a pracodawca składa deklarację ZUS, z której wynika, że składki emerytalne, rentowe i zdrowotne pokrywa bud-żet państwa. Pracodawca chce wypowiedzieć pracownicy umowę o pracę z dniem 11 lipca 2018 roku. Czy w związku z tym musi wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 rok? Jeżeli tak, to za ile dni? Pracownica w okresie zatrudnienia nie korzystała urlopu wypoczynkowego. Jeżeli umowa o pracę będzie już teraz wypowiedziana z dniem 11 lipca 2018 roku to czy pracownica nie straci prawa do zasiłku wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Urlop wypoczynkowy za 2014 r. uległ już przedawnieniu. Pracownic...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź