Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 stycznia 2018

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na pogrzeb ojca

173

Pracownikowi zmarł ojciec. Ile przysługuje mu urlopu okolicznościowego i jak obliczyć wynagrodzenie za ten czas? Pracownik otrzymuje wynagrodzenie akordowe.

ODPOWIEDŹ

Pracownikowi przysługują dwa dni zwolnienia od pracy, płatnego według zasad stosowanych przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego. Jednak podstawę tego wynagrodzenia stanowi kwota uzyskana w miesiącu skorzystania ze zwolnienia, a nie z 3 miesięcy go poprzedzające.

UZASADNIENIE

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i z przepisów wykonawczych do niego, a także z innych przepisów prawa. Jednym z takich zwolnień jest tzw. urlop okolicznościowy na czas obejmujący:

  • 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

  • 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

  • Zwolnienie jest płatne. Przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się tu zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy. Oznacza to, że zmienne wynagrodzenie - a takim jest akordowe - przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu bieżącym, w którym wystąpiło zwolnienie od pracy. Kwotę zarobku z tego miesiąca dzieli się pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę