Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dofinansowanie do miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych a koronawirus

Artykuły | 27 kwietnia 2020 | NR 29
91

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i  zatrudniamy głównie osoby z upośledzeniem umysłowym.  Zatrudnione osoby legitymują się różnymi stopniami niepełnosprawności. W ostatnim czasie zmuszeni zostaliśmy do zamknięcia zakładu. Czy w ramach tarczy antykryzysowej  możemy liczyć na dofinansowanie na utrzymanie stanowisk pracy. 

Odpowiedź 

Tak, pracodawca, który zatrudnia osoby  niepełnosprawne, przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń takich pracowników, o ile pracownicy ci znajdują się w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON. Wskutek tarczy antykryzysowej przysługuje większe niż do tej pory i może sięgnąć 3150 zł na jednego pracownika. 

Uzasadnienie

Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

  1. 1950 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 
  2. 1200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 
  3. 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Obecnie dodatkowo kwoty te  w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epil...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.