Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 3200 zł. Oprócz wynagrodzenia, do 31 grudnia 2017 roku pracownik miał także prawo do dodatku stażowego, który zgodnie z zasadami wynagradzania obowiązującymi w naszej firmie był uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłków. Od 1 stycznia 2018 roku dodatek ten został włączony do wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik w styczniu 2018 roku sprawował opiekę nad chorą żoną. Czy w podstawie wymiaru przysługującego mu zasiłku opiekuńczego należy uwzględnić dodatek stażowy wypłacany w miesiącach stanowiących podstawę wymiaru, jeżeli od 1 stycznia 2018 roku dodatek stażowy już nie przysługuje?

ODPOWIEDŹ

Tak, dodatek stażowy nale...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź