Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 3200 zł. Oprócz wynagrodzenia, do 31 grudnia 2017 roku pracownik miał także prawo do dodatku stażowego, który zgodnie z zasadami wynagradzania obowiązującymi w naszej firmie był uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłków. Od 1 stycznia 2018 roku dodatek ten został włączony do wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik w styczniu 2018 roku sprawował opiekę nad chorą żoną. Czy w podstawie wymiaru przysługującego mu zasiłku opiekuńczego należy uwzględnić dodatek stażowy wypłacany w miesiącach stanowiących podstawę wymiaru, jeżeli od 1 stycznia 2018 roku dodatek stażowy już nie przysługuje?

ODPOWIEDŹ

Tak, dodatek stażowy należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków przysługujących pracownikowi od 1 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

Zasadą jest, że składniki wynagrodzenia przysługujące na podstawie umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy tylko do określonego terminu są uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków tylko do tego terminu. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku, gdy pracodawca podejmie decyzję o zaprzestaniu wypłaty danego składnika wynagrodzenia od określonej daty.

Należy jednak pamiętać, że gdy składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu zostaną po tej dacie włączone w całości lub w części do innego składnika wynagrodzenia albo składnik dotychczas przysługujący zostanie zamieniony na inny, wówczas zasada ta nie ma zastosowania. Dotyczy to także tych przypadków, gdy pracodawca podjął decyzję o zaprzestaniu wypłaty danego składnika wynagrodzenia od określonej daty, a po tej dacie składnik ten został włączony w całości lub w części do innego składnika lub zamieniony na inny.

W rozpatrywanej sytuacji pracownik miał prawo do dodatku stażowego uwzględnianego w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków do 31 grudnia 2017 r. Pracodawca podjął decyzję, że od 1 stycznia 2018 r. dodatek stażowy zostanie włączony do wynagrodzenia zasadniczego. W związku z tym dodatek stażowy powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby przysługującego pracownikowi w styczniu 2018 r. oraz ewentualnych zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, w tym zasiłku opiekuńczego, przysługujących mu po tej dacie.

W praktyce, jeżeli pracownik sprawuje opiekę w styczniu 2018 r. i w okresie, z którego wyn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.