Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dnia 16 października 2018 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał obwieszczenie dotyczące wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień 2018 roku, komunikat z 16 września 2018 roku dotyczący przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za wrzesień 2018 roku. 

Przeciętne...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź