Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , WYNAGRODZENIA

1 sierpnia 2018

Czy wynagrodzenie prezesa zarządu podlega oskładkowaniu

188

Czy przyznane wynagrodzenie za zarząd dla prezesa zarządu jest obciążone składkami ZUS, jeśli jest on zatrudniony na umowę zlecenie wykonując zupełnie inny zakres czynności? Umowa jest obciążona składka mi ZUS.

ODPOWIEDŹ

Jeżeli osoba ta jest członkiem zarządu osoby prawnej pełniącym swoją funkcję na podstawie aktu powołania, a na umowę zlecenia wykonuje czynności odmienne niż wynikające z prac w zarządzie, to wynagrodzenie jako członka tego organu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ZUS.

UZASADNIENIE

Osoby prawne np. spółki kapitałowe działają przez swoje organy. Jednym z nich jest zarząd, który prowadzi sprawy firmy, i ją reprezentuje zarówno w czynnościach sądowych jak i pozasądowych. Członków zarządu powołuje się zwykle spośród grona np. wspólników, ale nie tylko. Członek zarządu może wykonywać swoją funkcję na podstawie:

  • samego aktu powołania (bezumownie) – np. w drodze powzięcia uchwały na zgromadzeniu wspólników lub przez radę nadzorczą, lub

  • odrębnie zawartej umowy np. kontraktu menedżerskiego.

Prezes zarządu nie jest żadnym odrębnym organem ani nie ma szerszych uprawnień niż pozostali członkowie. Prezes stoi na czele zarządu i wypełnia jedynie określone obo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.