Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

26 lutego 2019

Czy Państwo zabezpieczyło emerytury minimalne dla osób zatrudnionych na umowach śmieciowych

195

Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego jest jedną z fundamentalnych cech bezpieczeństwa socjalnego obywateli. Nie sposób budować nowoczesną gospodarkę pozostawiając część obywateli poza systemem zabezpieczenia społecznego. Nie jest także możliwe przełamanie „pułapki średniego dochodu” w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa zmuszone są do konkurowania ceną usług – a jedyną formą obniżenia ceny jest nie oskładkowanie pensji pracownika. Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że konieczne jest pilne rozwiązanie problemu nieoskładkowanych umów zleceń.

Zgodnie z art. 67. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Należy wobec tego zadać pytanie dlaczego Państwo nie zapewnia pracownikom, którzy przez wiele lat wykonywali pracę na podstawie umowy zlecenia – która była nieoskładkowana, możliwości skorzystania z przysługującego im konstytucyjnego uprawnienia?

Osoby, które wykonując nieoskładkowane formy zatrudnienia, znajdują się w dużo trudniejszej sytuacji w systemie ubezpieczeń społecznych niż inni pracownicy. Ze względu na opłacanie składek od podstawy wymiaru niższej od płacy minimalnej nie tylko nie odłożyły na emeryturę wystarczających środków, ale także nie będą mogły legitymować się okresami składkowymi i nieskładkowymi uprawniającymi do najniższej emerytury.

„Polskie władze publiczne muszą mieć świadomość narastającego problemu osób otrzymujących świadczenia na poziomie nie pozwalającym na zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych potrzeb i powinny przedsięwziąć racjonal...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.