Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia

10 listopada 2020

Czwarta umowa na czas określony, a obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy

0 823

Nasz pracownik był zatrudniony już trzykrotnie na podstawie umów na czas określony. Każda z tych umów trwała nie dłużej niż 6 miesięcy. Ze względu na trudną sytuację finansową firmy i niepewny rynek, pracodawca chce zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę na czas określony. W jakich przypadkach jest to dopuszczalne skoro nie jest to zastępstwo ani praca sezonowa?

Pracodawca może zatrudnić pracownika na p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź