Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Za jego pomocą można przesłać do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków, które zostały poniesione na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ  przygotuje zeznanie podatkowe za podatnika.

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat PIT-WZ, więcej szczegółowych danych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wniosek może złożyć podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) uzyskujący dochody od płatników (w tym organów rentowych).  

PIT-WZ to sposób na minimalizację ryzyka popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji od płatników (np. z PIT-11) czy błędów rachunkowych. Samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego i załączników, w których wykazywane są ulgi, nierzadko sprawia problemy podatnikom. W przypadku PIT-WZ urząd skarbowy wypełnia zaznanie za podatnika.

Wniosek o sporządzenie zeznania PIT-WZ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje albo bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego lub  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej).

Podatnicy składający PIT-WZ przez Portal Podatkowy lub system e-Deklaracje muszą pamiętać, aby podpisać go za pomocą kwoty przychodu za rok 2016 lub podpisem elektronicznym. Przy składaniu wniosku za pośrednictwem Portalu Podatkowego można go podpisać również Profilem Zaufanym. Jeśli PIT-WZ składany jest przez stron...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę