Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozdziały

16 sierpnia 2018

2018.09.01 - DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

0 806

Art. 281 - 2901 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Wersja obowiązująca od 01.09.2018 do 24.11.2018

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

25.11.2018 - 30....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź