Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozdziały

18 stycznia 2018

2018.02.01 - DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

0 786

Art. 771 - 93 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Wersja obowiązująca od 01.02.2018 do 28.02.2018

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.03.2018 - 24.05.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 305

01.02.2018 - 28.02.2018 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 138

17.01.2018 - 31.01.2018

zm. Dz.U. 2018 poz....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź