Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozdziały

18 stycznia 2018

2018.02.01 - DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników

0 765

Art. 114 - 127 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Wersja obowiązująca od 01.02.2018 do 28.02.2018

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.03.2018 - 24.05.201...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź