Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozdziały

8 września 2017

2017.09.01 - DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników

0 863

Art. 114 - 127 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Wersja obowiązująca od 01.09.2017 do 16.01.2018

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

17.01.2018 - 31.01.201...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź