Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ŚWIADCZENIA SOCJALNE , WAŻNE TEMATY

1 stycznia 2018

ZFŚS - tworzenie, dokonywanie i naliczanie odpisów

0 409

Ustawa z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS ) jest aktem prawnym regulującym działalność pracodawców podejmowaną w zakresie pozapłacowego wspierania pracowników oraz zaspokajania ich potrzeb socjalnych. Do działań tych pracodawcę zobowiązuje art. 94 pkt 8 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz pragmatyki służbowe.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest w celu finansowania działalności socjalnej organizowane...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.