Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 stycznia 2018

Kiedy wartość pakietu medycznego nie podlega oskładkowaniu

193

Zamierzamy objąć pracowników i członków ich rodzin opieką medyczną. Będziemy opłacać pakiet świadczeń w wysokości 80 zł na osobę. Czy i jakie należy spełnić warunki, by świadczenia mogły pozostać zwolnione ze składek na ZUS?  

ODPOWIEDŹ

ZWartość pakietu medycznego podlega zwolnieniu z „ozusowania” po spełnieniu warunków co do zasad jego finansowania oraz ujęcia świadczenia w firmowych przepisach o wynagradzaniu.

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji i na zdrowotne, stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Jednak na zasadzie wyjątku, podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Po pierwsze, wartość pakietu jest przychodem pracownika ze stosunku pracy.

Po drugie, z wyłączenia korzystają te przychody, które:

  • wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu (np. uchwały),

  • przybierają postać niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych, niż detaliczne lub formę usługi).

Korzyść materialna polega tu więc na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z usług jedynie za częściową odpłatnością, przy czym ta odpłatn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę