Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 grudnia 2018

Pracownicy pozostający w nieformalnych związkach, a wyliczenie dochodu na potrzeby ZFŚS

269

Nie wiemy jak ustalić dochód na jedną osobę w przypadku pracowników żyjących w nieformalnych związkach. Czy brać pod uwagę tylko dochód tego pracownika czy też uwzględniać dochód na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem. To ważne przy ustalaniu osób uprawionych do świadczeń z ZFŚS.

ODPOWIEDŹ

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie zawiera regulacji dotyczących takiej sytuacji. Kwestia ta powinna być rozstrzygnięta w regulaminie ZFŚS. Jeśli pracodawca wie, że w zatrudnia pracowników pozostających w nieformalnych związkach, a konkubenci pozostają faktycznie we wspólnym gospodarstwie domowym, to należy w regulaminie ZFŚS unormować takie przypadki odpowiednim zapisem.

UZASADNIENIE

Pracodawca, administrując środkami ZFŚS, odpowiada m.in. za prawidłowe, tj. zgodne z przepisami, ich wydatkowanie. Oznacza to także konieczność posiadania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i ich rodzin w celu właściwego adresowania pomocy socjalnej, tj. przede wszystkim do osób, które legitymują się faktycznie niższym dochodem. Nie chodzi tutaj jednak tylko o wysokość wynagrodzenia otrzymywanego u pracodawcy. Jest on bowiem zwykle jednym z elementów wpływających na faktyczną sytuację socjalną pracownika. Najczęściej dochodzi do tego dochód współmałżonka. Dlatego przez ustaleniem faktycznej sytuacji materialnej pracownika należy wziąć pod uwagę wszystkie dochody i na tej podstawie ustalić faktyczne materialne położenie rodziny.

Dopiero ustalenie, czy to wynagrodzenie jest jedynym dochodem rodziny pracownika albo jednym z wielu (pracujący współmałżonek, partner l...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.