Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , GMINY I POWIATY , ŚWIADCZENIA SOCJALNE

2 lutego 2018

Kto decyduje o składzie komisji socjalnej

301

W jednostce została powołana komisja socjalna, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, inni pracownicy oraz emeryt. Jeden z członków komisji twierdzi, że emeryt nie może zasiadać w komisji. Czy są jakiekolwiek przesłanki, które by na to nie pozwalały?

ODPOWIEDŹ

Żadne przepisy nie określają ani składu zakładowej komisji socjalnej, ani sposobu powoływania i odwoływania jej członków, długości kadencji czy zakresu kompetencji. Takie zagadnienia powinny się znaleźć w wewnętrznych regulacjach jednostki dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS).

UZASADNIENIE

Należy pamiętać, że zapisy regulaminu ZFŚS nie mogą być sprzeczne z przepisami ustawy 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS), a także z przepisami ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS stanowi, że zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu (z uwzględnieniem kryterium socjalnego) oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. A jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Ustawa o związkach zawodowych w art. 27 ust. 1 stanowi natomiast, że ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.