Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 grudnia 2018

Jaka będzie wysokość odpisu na ZFŚS w 2019 roku

230

Dnia 1 stycznia 2019 r. nasz stan zatrudnienia pracowników wyniesie 45 pracowników, ale od lat tworzymy ZFŚS i w nowym roku też tak będzie. Jaka będzie wysokość odpisu podstawowego w 2019 r. – czy się zmieni, czy pozostanie na dotychczasowym poziomie?

ODPOWIEDŹ

Od 1 stycznia 2019 r. wysokość odpisu podstawowego na fundusz wzrośnie do 1229,30 zł.

UZASADNIENIE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Ci, którzy zatrudniają co najmniej 20, ale mniej niż 50, tworzą fundusz, ale na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Natomiast bez względu na liczebność załogi fundusz zawsze tworzą pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Z kolei pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą powołać fundusz do wysokości i na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Fundusz powstaje z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość tego odpisu wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych) odpis wynosi 50% powyższego wynagro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.