Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty sami zdecydować, czy chcą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe.

Pracodawcy, którzy nie zdecydują się na ZFŚS lub świadczenie urlopowe, a nie są objęciukładem zbiorowym i nieposiadający regulaminu wynagradzania powinni przekazywać pracownikom decyzję w tym zakresie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Informacja ta powinna być przekazana „w sposób przyjęty u danego pracodawcy”, np. wywieszeni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.