Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZASIŁKI

7 lipca 2020

Do 12 lipca 2020 r. można wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

107

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dzieci zdrowe, które nie ukończyły 8 lat przysługuje od 25 maja do 12 lipca 2020 r. Wnioski osób, które ubiegały się o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach na ww. dzieci przed 25 maja 2020 r., nie mając wówczas prawa do zasiłku dodatkowego, należy potraktować jako wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wliczany do limitu 60 dni.

Ubezpieczonym rodzicom zdrowych dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

- w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo

- z powodu braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna w wyniku COVID-19, a także

- w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Okres, za jaki przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 25 maja 2020 r. do 12 lipca 2020 r.

Wnioski o zasiłek opiekuńczy złożone przed 24 czerwca 2020 r.

Jeśli przed wejściem w życie przepisów z 19 czerwca 2020 r. nowelizujących ustawę o COVID-19 ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, określonych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, wniosek ten zostanie potraktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaconego zasiłku nie zostanie wliczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.

Jeżeli rodzice dzieci do lat 8 bez orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego złożyli przed 24 czerwca 2020 r. wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. w ZUS albo u płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy), wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie nowych przepisów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

Nie zmieniają się zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dzien...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę