Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

29 marca 2021

Nowy próg dochodowy do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych

0 866

Od 1 marca 2021 r. zmienił się limit świadczeń, które mogą pobierać osoby występujące o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. „500 plus”.  Łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z  zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 1772,08 zł.

Zmiana tego limitu od 1 ma...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź