Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Będzie podwyżka wynagrodzenia o 9,6%, 300 zł minimalnej stawki dodatku za wychowawstwo i 1000 zł świadczenia na start. Będzie też maksymalnie 36 miesięcy na zatrudnienie terminowe. Nastąpi powrót do „starych” zasad oceny pracy i awansu zawodowego.

1 września 2019 r. to nie tylko początek roku szkolnego 2019/2020. To także data, od której zacznie obowiązywać część przepisów ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (dalej us...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.