Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jakiej wysokości uwzględnić dodatek stażowy z nagrodzie jubileuszowej

Artykuły | 25 lutego 2021 | NR 39
0 297

Pytanie odnośnie dodatku stażowego. W jednostce dodatek stażowy jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca. Otrzymałam z działu kadr prośbę o wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi za 20 lat pracy, które przypada mu na 20 marca 2021 r. Jaką kwotę dodatku stażowego należy uwzględnić przy wyliczeniu nagrody jubileuszowej 19% czy 20%?

Odpowiedź

W pods...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.