Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Urząd gminy zwolnił w czerwcu 2019 r. pracownika z urzędu. W tej sytuacji pracownik odwołał się do sądu pracy. Ostatnio po zwolnienie pracownik ten awanturował się pod urzędem gminy, był pijany wyzywał burmistrza i zakłócał porządek, aż interweniowała policja. Czy w tej sytuacji pracownik taki może by przywrócone do pracy ma mocy wyroku sądu?

Odpowiedź 

Jeśli pracownik utracił tzw. „nieposzlakowaną opinie” w społeczeństwie, wówczas sąd pracy nie może przywrócić go  do pracy, tutaj zadziała norma art. 45 § 2 Kodeku pracy. Oczywiście ta przesłanka legitymowania się nieposzlakowana opinią dotyczy m.in. pracownika, który był zatrudniony na stanowisku kierowniczym. 

Uzasadnienie 

W myśl art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w wyżej oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Natomiast, gdy pracownik ma być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, to musi dodatkowo:

  1. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbo...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.