Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przeniesienie służbowe między urzędami, a podstawa wynagrodzenia chorobowego

Artykuły | 27 listopada 2020 | NR 36
36

Pracownik samorządowy został przeniesiony do innego urzędu na podstawie porozumienia pracodawców (art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych). Miesiąc po przeniesieniu zachorował. Z jakiego okresu obliczyć mu podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego Czy tylko z pracy w nowym urzędzie czy w poprzednim też?

Odpowiedź

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy czyli zarówno uzyskane w poprzednim urzędzie jak i po przeniesieniu do nowego miejsca.

Uzasadnienie

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, lub za okres krótszy w przypadku krótszego zatrudnienia. 
Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek chorobowy. Jak wynika z komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się na podstawie wynagrodzenia uzyskanego u poprzedniego i aktualnego płatnika składek. Natomiast w pozostałych przypadkach, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie uzyskane wyłącznie u aktualnego płatnika składek, przy czym przy ustalaniu podstawy pracownikowi zatrudnionemu bez przerwy u tego samego pracodawcy na podstawie kolejno po sobie następujących umów o pracę, wynagrodzenie wypłacone z tytułu tych umów sumuje się. Nie traktuje się jako przerwy w ubezpieczeniu przerwy przypadającej na dzień ustawowo wolny od pracy. 
Co do zasady więc podstawę zasiłkową ustala się z okresu ubez...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.