Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Urząd gminy rozwiązał umowę o pracę w trybie natychmiastowym po upływie 272 dni nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby i świadczenia rehabilitacyjnego, wysyłając pocztą swoje oświadczenie. Dwa tygodnie po otrzymaniu „zwrotki” odbioru naszego pisma, pracownik zgłosił gotowość powrotu do pracy, przedstawiając zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy. Czy musimy przyjąć ponownie tę osobę, jeśli stanowisko, które zajmowała przed chorobą zostało obsadzone w drodze awansu wewnętrznego?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli pracodawca ma wolne stanowiska pra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź