Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Jak zrekompensować pracownikowi samorządowemu pracę po godzinach

201

Pracownik urzędu gminy wypracował we wrześniu łącznie 10 godzin nadliczbowych. Chcemy wypłacić mu wynagrodzenie, ale woli wolne w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia. Mamy 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Czy możemy zaakceptować wniosek pracownika?

Odpowiedź

Tak, ale o ile czas wolny będzie poprzedzał urlop wypoczynkowy lub będzie przypadał po tym urlopie.

Uzasadnienie

Do pracowników samorządowych stosuje się odrębną ustawę, a przepisy Kodeksu pracy tylko do spraw w tej ustawie nie uregulowanych. W zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych ustawa o pracownikach samorządowych ma własne postanowienia, choć też nie dla każdej sytuacji (np. praca 
w niedzielę czy święta). Mianowicie, pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
Oznacza to, że pracownik samorządowy ma do wyboru:

  • rekompensatę pieniężną w postaci normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (bez dodatków) albo
  • czas wolny w ty...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.