Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

9 stycznia 2020

NR 25 (Styczeń 2020)

Czy okresowy dodatek specjalny podlega wliczeniu do podstawy odprawy emerytalnej

220

Pracownik samorządowy w styczniu 2020 r. przechodzi na emeryturę i nabędzie prawo do odprawy emerytalnej. Otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, funkcyjny, a w listopadzie 2019 r. otrzymał także dodatek specjalny na udział w projekcie unijnym za 3 miesiące (po 1200 zł). Jak ustalić podstawę odprawy? Czy wliczać ten dodatek?

Odpowiedź


Nie, dodatku specjalnego nie wliczamy do podstawy odprawy emerytalnej.

Uzasadnienie


W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1) po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;
2) po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;
3) po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.


Wynagrodzenie to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Podstawę wymiaru odprawy stanowi więc - tak jak przy ekwiwalencie - suma miesięcznych składników obliczonych w zależności od ich rodzaju. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu odprawy w wysokości należnej w miesiącu nabycia do niej prawa. 

Wynagrodzenie pracownika składa się z samych stałych składników, więc one będą stanowiły o wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę