Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch placówkach musi wykonać w obu badania okresowe

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 33
77

Nauczyciel jest zatrudniony równocześnie w dwóch placówkach publicznych. W jednej z nich ma wciąż aktualne okresowe badania okresowe. Czy może przedstawić je w drugiej placówce, gdzie kończy się ważność dotychczasowych badań, czy też musi wykonać je odrębnie? 
 

ODPOWIEDŹ

Nauczyciel musi wykonywać odrębne okresowe badania lekarskie w każdej z zatrudniających go placówek. Jeśli ważność badania upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, obowiązek realizacji następnego przesuwa się na okres do 60 dni po odwołaniu tego stanu. 

UZASADNIENIE

Nauczyciele podlegają profilaktycznym badaniom lekarskim na zasadach powszechnych określonych w art. 229 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, która nie zawiera odrębnych regulacji w tym obszarze. Oznacza to konieczność poddania się badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym w każdej z placówek, która go zatrudnia. Obowiązek wykonania badań wstępnych nie dotyczy nauczyciela, który jest przyjmowany do pracy, będąc równocześnie w stosunku pracy z inną placówką (art. 229 § 12 k.p.). 
Ta zasada nie obejmuje jednak badań okresowych (art. 229 § 2 zd. 1 k.p.). Ich niewykonanie uniemożliwia świadczenie pracy. Brak aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego nieistnienie przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie wyklucza bowiem dopuszczenie do pracy (art. 229 § 4 k.p.). 

Ważne

Obowiązek wykonania badań okresowych, których ważność upływa podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epid...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.