Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Z początkiem stycznia 2020 r. zatrudniliśmy na terminową umowę o pracę osobę, dla której jest to pierwsze zatrudnienie w służbie cywilnej. W związku z tym podlega pierwszej ocenie. Czy możemy przeprowadzić tę ocenę, czy też musimy stosować się do zawieszenia tego obowiązku na mocy przepisów antykoronawirusowych?

ODPOWIEDŹ

Tak, można przeprowadzić pierwszą ocenę pracownika rozpoczynającego pracę w służbie cywilnej.

UZASADNIENIE

Z osobą, która podejmuje po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, zawiera się umowę o pracę na czas określony 12 miesięcy (art. 35 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej). Nie wcześniej niż po 8 miesiącach od nawiązania stosunku do pracy i nie później niż miesiąc przed upływem okresu, na który została zawarta umowa o pracę taki pracownik musi zostać poddany pierwszej ocenie. Nie podlega ocenie jedynie absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który złożył wniosek o mianowanie w służbie cywilnej (art. 38 ust. 1 w zw. z art. 37 służby cywilnej). 

Ważne

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, obowiązek przeprowadzania pierwszej oceny może zostać zawieszony.


Zawieszenie ocen do czasu ustania przeszkód uniemożliwiających ich wykonanie przewiduje art. 95 ust. 1 ustawy o szczególnych i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.