Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , ZWIĄZKI ZAWODOWE

6 lipca 2017

Zwolnienie za udział w nielegalnym strajku

255

W związku z organizowaniem strajków na gruncie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mogą powstać sytuacje gdzie akcja strajkowa jest przeprowadzana wbrew ustawie. Rzeczywiście zdarza się, że strajki przeprowadzane są mimo braku wyczerpania stosownej procedury wynikającej z przywołanej ustawy. Pojawia się pytanie, czy pracowników biorących udział w takim nielegalnym strajku można zwolnić, a jeśli tak to czy dyscyplinarnie czy w zwykłym trybie?

Należy zaakcentować, że kryterium decydującym o ewentualnej zasadności zwolnienia pracownika jest jego świadomość uczestnictwa w nielegalnym strajku. Innymi słowy, nie można zwolnić szeregowego pracownika ani w trybie dyscyplinarnym ani w zwykłym z powodu uczestniczenia w nielegalnym strajku, jeżeli miał subiektywne wrażenie, że uczestniczy w akcji odbywającej się w majestacie prawa.

Inaczej będzie też kształtować się odpowiedzialność organizatorów strajku będących jednocześnie pracownikami. Zwykle są to osoby podlegające szczególnej ochronie przed wypowied...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.