Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY , ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 maja 2018

ZFŚS – terminy, o których trzeba pamiętać

268

Zasady tworzenia, dokonywanie i naliczanie odpisów w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych omówione zostały w „Sposobie na kadry i płace” nr 1/2018 r. Dzisiaj przypominamy o ważnych terminach wiążących się z wypełnianiem obowiązków nałożonych przez ustawę na pracodawców, którzy stworzyli fundusz.

Aby działalność socjalna była realizowana w firmie w sposób zgodny z przepisami pracodawca musi przestrzegać w roku terminów bezpośrednio związanych z funduszem socjalnym.

31 maja

W tym terminie pracodawca ma obowiązek przekazać co najmniej 75% kwoty odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek księgowy ZFŚS (art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Termin ten jest nie przekraczalny. W przypadku braku wpłaty związki zawodowe mogą zwrócić się do pracodawcy za pośrednictwem sądu pracy z żądaniem natychmiastowego przekazania należnych środków.

30 września

Pozostałą kwotę tj. brakujące 25% równowartości naliczonego odpisu pracodawca musi przekazać na wyodrębnione konto w nieprzekraczalnym terminie do 30 września danego roku. Jest to ostateczny termin na przekazanie wszystkich środków z tytułu odpisu podstawowego na pracowników pracujących w normalnych warunkach, odpisu podstawowego na pracowników młodocianych i odpisu podstawowego na pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy.

31 grudnia

Na koniec roku kalendarzowego pracodawca dokonuje ostatecznej korekty wysokości odpisu na ZFŚS. W praktyce oznacza to powtórne ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku na podstawie fak...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.