Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszym przedsiębiorstwie został zawieszony zakładowy układ zbiorowy pracy, w której określone zostały m.in. warunki wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników, którzy przepracowali 10 i 25 lat w naszym zakładzie. Czy w takiej sytuacji pracownikom , którym w majumija 10 lat pracy mają prawo do nagrody jubileuszowej?

Odpowiedź 

Przez czas zawieszenie układu zbiorowego pracy jego zapisu nie obowiązują, dlatego pracownicy nie nabywają prawa do nagrody jubileuszowej. 

Uzasadnienie

Co do zasady, układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami. Określa on zasady świadczenia pracy przez pracowników i sposoby wynagradzania, jednak zapisy takiego układu nie mogą być mnie korzystne dla pracowników niż te określone przepisami Kodeksu pracy. 

WAŻNE: Zgodnie z art. 27127 Kodeku pracy ze względu na sytuację finansową pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, tego układu oraz układu ponadzakładowego bądź jednego z nich, na okres nie dłuższy niż 3 lata.  

Samo porozumienie o zawieszeniu stosowania zapisów układu zbiorowego podlega zgłoszeniu do rejestru odpowiednio układów zakładowych lub układów ponadzakładowych. 
Co najważniejsze w tej sprawie w zakresie i przez czas określony w porozumieniu nie stosuje się z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.