Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawca może przyjąć do pracy osobę między 15 a 18 rokiem życia, ale wyłącznie na warunkach ustawowych. Żeby powierzyć jej wykonywanie zadań przez 8 godzin dziennie, musi poczekać do jej 16 urodzin. A kiedy może zawrzeć umowę z dzieckiem, które nie skończyło 15 lat?

Ważne: Pracodawca może zawrzeć z młodocianym terminową umowę na co najmniej czas kształcenia, jeśli w celu nauki zawodu zatrudnia większą liczbę takich osób niż wynika to jego potrzeb (§ 9 w zw. z § 6 ust. 2 rozporządzenia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.