Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ustawą z 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zostały wprowadzone zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany te dotyczą m.in. przedawnień zobowiązań wobec ZUS. Część zmian weszła w życie 18 września 2021 r. Pozostałe zaczną obowiązywać od 1stycznia 2022 r.

Zasady przedawnienia należności z tytułu składek ZUS zostały zawarte w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawodawca w ustępie 4 art....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.