Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zaległy urlop wypoczynkowy, a termin jego wykorzystania w stanie epidemii

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 33
79

W związku z epidemią i czasowym zawieszeniem działalności naszej firmy, pracodawca skierował wszystkich pracowników na urlopy wypoczynkowe. Mam do wykorzystania również zaległy urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca może narzucić mi termin jego wykorzystania, pomimo, że ja nie wyrażam zgody na wykorzystanie tego urlopu w takim terminie?
 

Odpowiedź

Tak, pracodawca może zadecydować o tym, kiedy pracownik ma wykorzystać swój zaległy urlop wypoczynkowy. Do skierowania na taki urlop zgoda pracownika nie jest wymagana.

Uzasadnienie

Zasady wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych przewidują, że taki urlop ma zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. O terminie wykorzystania takiego urlopu decyduje jednak pracodawca, który może ale nie musi uwzględnić wolę pracownika w tej kwestii. Z orzecznictwa SN wynika, iż pracodawca powinien poinformować pracownika o tym, że ma urlop zaległy i w związku z tym powinien złożyć wniosek o wykorzystanie tego urlopu. W przypadku, gdy pracownik nie złoży wniosku, wówczas decyzję, co do terminu udzielenia zaległego urlopu, pracodawca podejmuje samodzielnie.
Dodatkowo, jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK 124/05, OSNP 2006/23-24/354), pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.
Regulacje w zakresie wykorzystania urlopów zaległych zostały również uwzględnione w tzw. Tarczy 4.0. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może według swojej decyzji udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego. Decyzję taką pracodawca:

  • podejmuje jednostronnie;
  • wskazuje termin, kiedy wysyła pracownika na urlop (może to być z dnia na dzień);
  • może pominąć już obowiązujący plan urlopów;
  • pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Niezależnie od powyższych regulacji, dopuszczalność samodzielnej decyzji pracodawcy w zakresie terminu wysłania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy nadal budzi szereg wątpliwości. Stanowisko w tej sprawie zajęła również Państwowa Inspekcje Pracy w piśmie z 12 marca 2020 r. – Stanowisko dotyczące możliwości wysłania pracowników przez pracodawcę na zaległe urlopy wypoczynkowe w okresie zagrożenia koronawirusem. 
„Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.