Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy po wejściu tarczy 4.0. można pracownika wysłać wbrew jego woli na urlop?

Odpowiedź 

Tak, ma mocy ostatnich zmian specustawy pracodawca może bez zgody pracownika wysłać, go na urlop , ale tylko na urlop, który jest mu należny za lata kalendarzowe wcześniejsze niż 2020 r. Co istotne nie chodzi tutaj o urlop zaległy w rozumieniu Kodeksu pracy ( bo ten do tej pory należało wykorzystać taki urlop do 30 września), ale o każdy urlop, który pracownikowi przysługiwał za lata poprzednie.  Obecnie pracodawca może już w lipcu wysłać pracownika na urlop należny mu np. za 2019 r., według własnego uznania. 

Uzasadnienie 

W myśl art. 15 gc ustawy 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.
Dodatkowo pracodawca według własnych potrzeb może wysłać pracownika na przymusowy urlop...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę